STÄDDAG  14/5

Välkommen med kvasten

Välkommen till Sjöberga Samfällighet vid Vristulven

Ordföranden har ordet:

 

Sjöberga Samfällighetsförening är en idyll för oss som har förmånen att äga/bruka en fastighet i vårt område  – Sjöberga.

Föreningen bildades 1984 för att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, såsom vägar vatten gemensamhetsområden m.m.

Vristulven är en vacker sjö som är varm och skön att bada i om sommaren samt har ett fantastiskt rent vatten och ett rikt djurliv.

Vi i föreningen har fått hjälp av vår medlem Louise Munthe att skapa denna fina och informativa hemsida. Vi i styrelsen ska försöka hjälpa till att hålla den uppdaterad men hela föreningen måste hjälpas åt med detta.

Vi står inför en händelserik tid med stora förändringar som påverkar oss alla då kommunen beslutat att kommunalt vatten och avlopp ska anläggas de närmsta åren i Sjöberga

Vi i styrelsen har ett ansvar att sätta oss in i frågorna och tillsammans i föreningen göra det så bra som möjligt för oss alla.


Jag hoppas att alla medlemmar vill bidra med information, vackra eller roliga bilder från Sjöberga,
vardagsfrågor eller annan information som kan vara till nytta för oss.


Bo Johansson
Ordf.

NYTT NYTT NYTT

@sHappy Dance GIF by Sherlock Gnomes@sherlockgnomes

Snart är vår egen Facebook Grupp igång

 

Team Marcus och Kaliopi har uppdraget

Håll ögon och öron öppna och se till att gå med i gruppen

 

Vägföreningen Böja Vristulven Information och protokoll står att finna under “Medlemssidor”  (kräver inloggning)

Böja Fiberförenings Websida. Protokoll, Styrelse och information finns under “Medlemssidor” (kräver inloggning)