View Calendar
14/05/2022 Hela dagen

För att åtgärda vissa gemensamma behov har vi beslutat att ha en
arbetsdag lördagen den 14 maj 2022 kl 10.00. Det finns en del att
göra efter att grävningarna för vatten och avlopp är färdiga.
Väl mött
Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening.